tvarkas

tvarkas
tvarkas sm. V.Piet žr. 1 tvarka 3: Visur maskoliškas tvarkas TS1903,9.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • tviroti — tviroti, oja, ojo K.Būg, Rtr, P.Skar, NdŽ, FrnW, KŽ, tvìroti, oja, ojo NdŽ; Sut, G118, BS61 žr. tvyroti: 1. Rasi tekinis kaip nors tviros lig numų Slnt. Sūdyta mėsa ilgai tviroja BŽ114. 2. Kaip ilgai galėsiąs taip tviroti, Dievas vienas težinąs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užversti — užver̃sti, užver̃čia (ùžverčia), ùžvertė 1. tr. pargriauti, parmesti: Ėmė muštis, tik pamačiau – Juozas jį i ùžvertė patvory Upt. Kareivis užvertė pavargėlį ir atėmė duoną ir pinigus LMD(Rz). ^ Mažas kelmelis, o užverta vežimą S.Dauk. ║… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • veizėti — veizėti, veizi (veiza, veizia), ėjo K žr. veizdėti: 1. D.Pošk, K, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ Veizėk iš arčiau ir matysi DūnŽ. Veizu veizu i nėkaip atskirti negaliu Krt. Veizu pro ašaras, nėko nematau Všv. Teip veiza, teip veiza į vienas kitą! End. Dideliai …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”